Najrzadziej spotykane kolory oczu – zielony i fioletowy

Jaki kolor oczu jest najrzadszy? Z pozoru proste pytanie jest w istocie dosyć skomplikowane. Ponieważ jeden kolor oczu może być bardzo rzadki w jednym miejscu na świecie, a inny – w drugim. Jednak naukowcy twierdzą, że znają najrzadsze kolory oczu.

Liderem jest zielony

Chociaż brak jest konkretnych dowodów, źródła naukowe twierdzą, że na świecie jest tylko 2 procenty zielonookich. Chociaż liczba ta wydaje się absurdalna w ujęciu procentowym, obliczenia wskazują, że jest to 146 milionów ludzi na świecie lub inaczej więcej niż populacja w Meksyku czy Japonii. Kiedy w niektórych częściach świata zielony kolor oczu jest całkowicie normalnym, w innych nie ma go wcale. Dlatego procent jest dość mały.

Mieszanie właścicieli zielonych oczu z właścicielami brunatnych – to także powszechny błąd. Najlepiej zauważyć różnicę w świetle dziennym, porównując te oczy z zielonymi. Różnica powinna być oczywista.

Zielony kolor oczu jest najbardziej popularny w Europie Północnej i Środkowej, chociaż właścicieli zielonych oczu można spotkać w Europie Południowej, a także w Azji Zachodniej. Chociaż brązowe oczy są najbardziej popularne w większości krajów świata, w populacjach kilku krajów dominują oczy zielone i niebieskie.

Jedne z takich krajów są Szkocja i Irlandia, gdzie nawet 86% populacji ma niebieskie lub zielone oczy. W Islandii procent ten jest nawet wyższy, szczególnie wśród kobiet – tutaj nawet 89 procent. Mówi się, że zielone oczy mają częściej kobiety niż mężczyźni. Jeszcze bardziej większą niespodzianką jest fakt, że zielone oczy może mieć człowiek dowolnej rasy, w dowolnym zakątku świata.

Fioletowe oczy

Drugi według rzadkości kolor oczu – fioletowy. Zapytają Państwo, czy w ogóle jest taki kolor oczu? Właśnie z powodu takiego koloru oczu jest słynna Elizabeth Taylor. Mówi się, że jej oczy są takiego wyraźnego niebieskiego koloru, że w określonym oświetleniu stają się całkowicie fioletowe. Co więcej, gwiazda ma również dziwną mutację genetyczną – podwójną linię rzęs.

Ludzie z albinizmem również mają fioletowe oczy. Ich skóra jest zazwyczaj bardzo biała, ponieważ brakuje im pigmentu, a oczy są fioletowe (jasne światło zmienia kolor na czerwony).

Mieszkając na Litwie, prawdopodobnie nie pomyśleliby Państwo, że najrzadszy kolor oczu jest zielony. Jednak pozwala to tylko poczuć się trochę wyjątkowym, ponieważ w naszym kraju nie brakuje właścicieli zielonych oczu. Bądźmy zadowoleni i dumni z naszej wyjątkowości, którą w innych częściach świata nazwano by egzotyką.

Leave a Reply